Sumarstarf

Hrafnista

Sumarstörf

Sumarstarfsfólk óskast til starfa hjá Hrafnistu Hafnarfirði, Reykjavík, Kópavogi, Garðabæ og í Reykjanesbæ. 

Hrafnista er vinnustaður þar sem starfsfólki gefst tækifæri til að afla sér reynslu og þekkingar. Gott vinnuumhverfi stuðlar að því að hæfileikar sérhvers starfsmanns njóti sín.

Lágmarksaldur umsækjenda er 17 ára. 

Hæfniskröfur:

Góð færni í samskiptum
Sjálfstæði og stundvísi
Jákvæðni og metnaður í starfi
Góð íslenskukunnátta

 

Óskum eftir að ráða í sumar: 

Starfsfólk í aðhlynningu
Hjúkrunarfræðinga /-nema
Læknanema 
Sjúkraliða/-nema  
Félagsliða  
Starfsfólk í eldhús
Starfsfólk í borðsal
Starfsfólk í ræstingu

 

Bæði er í boði vaktavinna og dagvinna.  

 

Talsvert er um að ungt fólk hefji störf í sumarafleysingum og vinni með skóla á veturna og fari síðan í heilbrigðistengt nám. Þekking, reynsla, frumkvæði og ánægja starfsmanna Hrafnistu tryggir gæði þeirrar þjónustu sem veitt er. Í sameiningu skapa starfsmenn og heimilið opið og hvetjandi umhverfi.

Sjá nánar

https://job.visir.is/job/8353/sumarst%C3%B6rf-hj%C3%A1-hrafnistu-2018/